IMOPEKSIS

czym jest

IMOPEKSIS?

Wierzymy w to, że rozwój to postęp, a metoda IMOPEKSIS wraz ze wsparciem psychologicznym zwiększa szanse osiągania najwyższych celów w obszarze sportu, edukacji i życia społecznego. Kultura wychowania w sporcie jest doskonałym narzędziem do kształtowania kompetencji psychospołecznych, rozwoju osobowości, aktywności psychologicznej i mentalnej.

Akronim

Imopeksis to akronim obszarów, na których skupia się metoda.

Literka I

i

jak INTENCJE

Intencje to głębokie i świadome odczucia względem osoby bądź sytuacji. Podstawową umiejętnością podczas współpracy z grupą lub partnerem jest diagnoza intencji oraz ich odpowiednia selekcja. Intencje są kluczowym czynnikiem podczas budowania szacunku rzeczywistego. Rozróżniamy intencje pozytywne, negatywne oraz mieszane.

MO

jak MOTYWACJA

Motywacja to całość zjawisk określających cel postępowania i pobudzających do rozpoczęcia konkretnej czynności. O podjęciu działania decyduje motyw, czyli czynnik sprawczy nadający określoną energię do rozpoczęcia i kontynuacji działania. Motywacja może być związana z motywami głębinowymi (wewnętrzna) oraz z motywami powierzchniowymi (zewnętrzna).

Literki M i O
Literka I

P

jak PEWNOŚĆ SIEBIE

Pewność siebie w aspekcie współpracy z partnerem lub grupą, to gotowość do zdobywania nowych umiejętności i zarządzania już posiadanymi kompetencjami fizycznymi i psychicznymi. Wynika ona z subiektywnej oceny wiedzy, nawyków oraz samooceny w stosunku do przyjętego celu działania.

e

jak EMOCJE

Emocje i zarządzanie nimi to proces kształtowania wiedzy, kompetencji i umiejętności odczuwania swoich osobistych doświadczeń emocjonalnych wobec emocji partnera oraz ich odpowiednie dostosowanie. Znajomość zasad zarządzania emocjami jest kluczowa przy współpracy z grupą lub partnerem.

Literki M i O
Literka I

K

jak KONCENTRACJA

Koncentracja jest procesem psychologicznym polegającym na skupieniu uwagi i skierowaniu jej na określony przedmiot, zagadnienie, wydarzenie lub sytuację. W procesie współpracy z grupą i lub partnerem stanowi ona czynnik umożliwiający efektywny wykonanie działań o charakterze umysłowym lub fizycznym. To właśnie dzięki koncentracji jesteśmy w stanie skupić się na działaniu “tu i teraz” oraz wykonać je do końca.

s

jak SPÓJNOŚĆ

Spójność w kontekście zespołowym, to zbiór czynników łączących członków należących do grupy i warunkujących ich wzajemną współpracę w jej obrębie. Należy ją rozpatrywać jako dynamiczny proces, którego odzwierciedleniem jest tendencja członków tej grupy do trzymania się razem podczas dążenia do wspólnych celów.

Literki M i O
Literka I

i

jak INTUICJA

Intuicja to korzystanie z zasobów podświadomości. Daje ona o sobie znać najczęściej poprzez sygnał do mózgu, który przesyła do człowieka impulsy w różnej postaci. W kontekście sportów zespołowych intuicję można rozumieć jako “grę na podświadomości”.

s

jak SUKCES

Sukces to moment, w którym to co chcesz powiedzieć sam, mówią za Ciebie inni. Kreatywność i otwartość na nowe wyzwania, poglądy i pomysły to jeden z elementów osiągania sukcesu. Pozbycie się oczekiwań oraz zapłaty innej niż własna wartość i satysfakcja oraz dawanie od siebie więcej niż to czego inni od Ciebie oczekują. W ten sposób można poznać prawdziwego siebie i otrzymać szansę aby się rozwinąć.

Literki M i O
Literka I

imopeksis

To również

Zespół liderów z pasją, wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem życiowym jak i zawodowym. Łączy nas wspólne zaangażowanie i wiara w ideę IMOPEKSIS oraz jej skuteczność w każdym aspekcie życia. Jako trenerzy, nauczyciele, rodzice każdego dnia pracujemy nad rozwojem dzieci, a także swoim własnym wspierając się zasadami, których nauczyliśmy się poprzez metodę IMOPEKSIS.